Druk offsetowy

Posted on

Standaryzacja w druku offsetowym dzieli się na kilka etapów, które w połączeniu razem dają nam możliwość prawidłowej kontroli i powtarzalności procesu druku zgodnie z istniejącymi standardami. 

Prepress – przygotowanie druku

CTP – computer to plate

Press – druk, kontrola maszyny drukarskiej